دیسپرس 1

رنگرزی دیسپرس

معمولا یکی از مشکلاتی که در رنگرزی دیسپرس پیش می آید انتخاب یکنواخت کننده بی کیفیت است . در اینجا عوامل انتخاب یکنواخت کننده مناسب بیان شده است : 1 – سرعت رنگرزی: سرعت پایین جذب رنگ در مراحل اولیه رنگرزی اولین فاکتور انتخاب یکنواخت کننده می باشد.2 – مهاجرت رنگ: افزایش مناسب میزان مهاجرت …

رنگرزی دیسپرس ادامه »