نخ های فانتزی

نخ های فانتزی

متنوع ترین نوع نخ، نخ های فانتزی میباشند. در این نوشته سعی گردیده تا دسته بندی نسبتا جامعی از این نوع نخ ارائه گردد تا ضمن آشنایی بیشتر، امکان سفارش داخلی و خارجی آنها راحت تر و دقیقتر گردد، به این منظور بیشتر از اسامی بین المللی استفاده شده است. نخ های فانتزی تعریف دقیقی …

نخ های فانتزی ادامه »