ماشین پیچش چله + ماشین تولید چله

ماشین پیچش چله

نمونه ۸ رنگ

ماشین تولید چله نمونه آهاری

با ۱۲ رنگ

سال ساخت ۱۹۹۷

دسته:

ماشین پیچش چله

نمونه ۸ رنگ

مدل سوزوکی

سال ساخت ۱۹۹۷

ماشین تولید چله نمونه آهاری

با ۱۲ رنگ

مدل کاکی نوکی ژاپن

سال ساخت ۱۹۹۷

شماره تماس : 09123793327

آقای مهندس رازقی راد