ماشین حوله بافی پیکانول اتیمکس

سال ساخت: 2016

در وضعیت عالی

در اروپا

سال ساخت: 2016

در وضعیت عالی

در اروپا

تماس با شماره 09123793327