قفسه بنینگر

قفسه بنینگر

سال ساخت ۱۹۹۹

ظرفیت ۶۷۲ دوک

در وضعیت عالی

در اروپا

دسته: ,

قفسه بنینگر

سال ساخت ۱۹۹۹

ظرفیت ۶۷۲ دوک

در وضعیت عالی

در اروپا

شماره تماس : 09123793327

آقای مهندس رازقی راد