استنتر مونفورتس

استنتر مونفورتس

عرض 320

5 خانه گاز سوز

پود صاف کن ماهلو همراه با خشک کن infrared

سال ساخت 2004

استنتر مونفورتس

Monforts Montex – 5f twinair stenter, 2004
Most suitable for knitted and warp knitted goods
Nominal width: 3’200 mm
Working width: 600 – 3’000 mm
Number of chambers: 5
Mechanical speed range: 2,5 – 100 m/min
Chain: horizontal pin chain
Heating system: gas

Consisting of:
Infeed combination
Padder matex standard
Padder matex finish
Exhaust air cleaning
Outlet combination

Additional features:

Tandematic trimmer
Tandematic beam unwinder
Mahlo pick counter device
Mahlo pyrometer device
co² fire suppression system (recently installed)
Infra red heater for gum drying
Industrial pc coupled with new touch screen ( recently installed)

This installation is in excellent condition